• bezdomność

  • wymuszona prostytucja

  • uchodźstwo

  • pozbawienie wolności

Konferencja Stygmaty współczesności

Kraków, 17 listopada 2018

 

O konferencji

17 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Konferencja Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Wydarzenie to, pod nazwą „STYGMATY WSPÓŁCZESNOŚCI. Bezdomność, wymuszona prostytucja, uchodźstwo, pozbawienie wolności”, było jedną z inicjatyw, które towarzyszyły obchodom Roku Jubileuszowego św. Ojca Pio, ogłoszonego dla uczczenia setnej rocznicy otrzymania przez Świętego Kapucyna stygmatów oraz pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci.

Ponad 150 uczestników Konferencji „STYGMATY WSPÓŁCZESNOŚCI” miało okazję do wysłuchania wystąpień dotyczących aspektów procesu stygmatyzacji, które wygłosiły osoby na co dzień zajmujące się tym tematem – wśród nich wybitni teoretycy i praktycy. Przybliżyli oni zagadnienia stygmatyzacji społecznej z punktu widzenia społecznego, psychologicznego i filozoficznego oraz opowiedzieli o własnych doświadczeniach pracy z osobami stygmatyzowanymi.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom, wolontariuszom i partnerom konferencji za udział w wydarzeniu!
 

Program spotkania

Wydarzenie było złożone z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona była analizie teorii procesów stygmatyzacji z perspektywy duchowej, filozoficznej, psychologicznej i społecznej. Druga – przedstawieniu sytuacji wybranych grup stygmatyzowanych z punktu widzenia praktyków. Każdą z powyższych części kończyły moderowane dyskusje panelowe.
 

Nasi prelegenci

Poznaj zaproszonych konferencjonistów.

zakonnik Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów filozof, spowiednik, kierownik duchowy i rekolekcjonista. Doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pełnił funkcje wicedyrektora i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, kierownika Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i współpracownika Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Krakowie. Wykładowca filozofii w WSD Kapucynów w Krakowie i adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaangażowany w działalność Szkoły dla Spowiedników w Skomielnej Czarnej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury i nowej religijności.

socjolog, pracownik naukowy Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problematyką marginalizacji, ubóstwa, bezdomności, pracy socjalnej. Laureatka Nagrody im Stanisława Ossowskiego, za książkę „Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych”, a także Nagrody Prezesa Rady Ministrów za książkę „W poszukiwaniu kultury ubóstwa”. Jest autorką artykułów dotyczących wykluczenia społecznego, problemów społecznych, pomocy społecznej i pracy socjalnej. W pracach naukowych wyraźnie akcentuje swoją postawę „niezgody na wykluczenie”.

zakonnik Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, posługiwał w Krakowie, Tenczynie i Wrocławiu, jako sekretarz misji, redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”, dyrektor Wydawnictwa Serafin, duszpasterz. W latach 2010-15 był asystentem krajowym Grup Modlitwy Ojca Pio. Od 2017 roku członek zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, zaangażowany szczególnie w pracę Działu Socjalnego, projekt lekowy i projekt społeczny „Glichów”.

zakonnica Zgromadzenia Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza, wolontariuszka „Misji Małgorzata”, lekarz psychiatra, pedagog resocjalizacji.  Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie i studiów podyplomowych z pedagogiki resocjalizacyjnej. Specjalizuje się w pracy na rzecz kobiet prostytuujących się i zagrożonych prostytucją.

zakonnik Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista, wykładowca. Doktorat z psychologii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, ponadto ukończył trzyletni program w Instytucie Terapii Gestalt w Filadelfii oraz szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa Racjonalno-Emotywnej Terapii Behewioralnej w Nowym Jorku. Wykłada psychologię komunikacji, psychologię pastoralną i rozwojowa w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie oraz interwencje pozytywne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jest autorem wielu publikacji z zakresu psychologii, rozwoju duchowego i wiary.

teolog i familiolog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej prace naukowe łączą tematykę teologicznomoralną z socjologiczną. Była uczestniczką Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce” oraz stażystką Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Obecnie pracuje jako katechetka oraz jest wykładowcą Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

jest wiceprezesem Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL oraz radcą prawnym prowadzącym indywidualną kancelarię prawną, koncentrującą się na polityce migracyjnej, doradztwie relokacyjnym, prawie karnym i rodzinnym. W zakresie nauk akademickich specjalizuje się w kryminologii i uzyskał tytuł doktora w tej dziedzinie w 2011 roku. Od 2003 roku pracuje z migrantami i uchodźcami, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje w badaniach naukowych. Aktywnie działa społecznie na rzecz afirmacji różnorodności, pełnej integracji i redukcji sfer wykluczenia społecznego. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniu wykluczenia społecznego i jego wpływu na jednostki w relacji do systemów władzy politycznej oraz jako czynnika kryminogennego. Analizuje politykę inkarceracji oraz unieruchamiania określonych grup społecznych jako form sprawowania kontroli nad społeczeństwem i repartycji władzy oraz redystrybucji bogactwa, dowodząc, że takie procesy mają dominujący wpływ na populacje migrantów we współczesnych społeczeństwach. Brał udział w kilkudziesięciu projektach integracyjnych koncentrujących się na upełnomocnieniu migrantów, zwłaszcza młodych ludzi. Jest współautorem krakowskiej polityki integracyjnej, przyjętej przez Kraków jako Program "Otwarty Kraków". W 2018 roku otrzymał wyróżnienie im. Eudoksji Rakowskiej, nadany przez Fundację Polcul im. Jerzego Bonieckiego z Australii.

działacz społeczny, zajmujący się od ponad 26 lat pomocą osobom pozbawionym wolności w zakładach karnych, byłymi więźniami oraz ich rodzinami. Założyciel i prezes Fundacji „Sławek”. Zaangażowany w tworzenie i realizację autorskich programów resocjalizacyjnych dla osób odbywających karę więzienia i wychodzących na wolność. Laureat nagrody Społeczny Nobel Ashoki, przyznawanej dla innowatorów społecznych działających na rzecz wspólnego dobra. Jego motto życiowe brzmi: „Mnie nie interesuje jak żyłeś dotychczas. Ważne, jak chcesz spędzić resztę swojego życia”.
 

Partnerzy wydarzenia

 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest miejscem spotkania tych, którzy utracili swój dom oraz tych, którzy towarzyszą im w drodze do nowego domu. Z inspiracji świadectwem Ojca Pio bracia kapucyni oraz pracownicy świeccy, wolontariusze i darczyńcy działają wspólnie, by dać osobom bez domu fachową pomoc, nadzieję na lepsze jutro i żywe świadectwo wiary.

Organizacja prowadzi dwa Centra Pomocy, w których udziela fachowego i wszechstronnego wsparcia około 2 tys. osobom bezdomnym. Osoby bez domu otrzymują tu pomoc doraźną (ciepły posiłek, możliwość wykonania czynności higienicznych oraz skorzystania z pralni i garderoby) oraz specjalistyczną (praca socjalna, pomoc medyczna, doradztwo zawodowe, pomoc psychiatryczna i psychologiczna oraz wsparcie duchowe).

Dzieło prowadzi również 7 mieszkań, w których osoby i rodziny bezdomne przygotowywane są do samodzielnego zamieszkania w nowych domach.

Ponadto Dzieło Pomocy angażuje się również w liczne akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bezdomności.
 

Do pobrania:

Materiały graficzne
Logotyp: Pobierz
Plakat: Pobierz

Informacje prasowe
1. Zapowiedź konferencji: Pobierz 

Zdjęcia
Po wydarzeniu
 

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 60 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl 

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco z Dziełowymi wydarzeniami.

Zapisuję się