Centrum Integracji Społecznej

Centrum [color]Integracji Społecznej[/color]

Bo razem kroczyć raźniej

CIS powstał z myślą o osobach bezdomnych pozostających długotrwale bez pracy i mających trudności w podjęciu zatrudnienia. Współdziałając z krakowskimi pracodawcami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, zespół Centrum Integracji Społecznej (doradcy zawodowi, trenerzy zatrudnienia wspieranego, instruktorzy zawodu) na nowo przygotowuje podopiecznych do samodzielnej pracy zawodowej.


Czy wiesz, że…?

Uczestnicy CIS-u 4 dni w tygodniu realizują zajęcia reintegracji zawodowej w siedzibie Centrum, bądź u pracodawców, z którymi CIS ma podpisane stosowne porozumienie w sprawie organizacji zajęć w tym obszarze. Piątek to czas przeznaczony na podsumowanie osiągnięć, rozwijanie nabytych umiejętności oraz szkolenia, które pomagają w procesie reintegracji społecznej uczestników Centrum.

Kontakt:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Smoleńsk 4
31-107 Kraków
tel. 12 433 51 57

W okresie od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2022 roku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Kraków: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl