POSZUKUJEMY PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO - KONSERWATORA

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO - KONSERWATORA

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
od lat odmienia losy ludzi doświadczających i zagrożonych bezdomnością.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO - KONSERWATORA

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie między innymi prac konserwatorskich, remontowych, budowalnych w budynkach i mieszkaniach będących w dyspozycji Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

Konserwator będzie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji technicznych w obiektach, a także powinien obsługiwać i naprawiać maszyny i urządzenia oraz je konserwować. Konserwator budynków będzie przeprowadzał także remonty w budynkach na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów lub czynił przeróbki wnętrza. Potocznie określenie osoby, którą poszukujemy to „złota rączka”.

Zakres działań pracownika będzie obejmował między innymi:

- wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektów w tym: drobne prace elektryczne
- prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych
- naprawa zamków, okuć stolarskich, regulacja i uszczelnianie skrzydeł drzwi i okien.
- drobne prace glazurnicze,
- dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu ,
- prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym
- pomoc przy cięższych pracach porządkowych i remontach
- dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, obsługa elektronarzędzi
- wykonywanie innych prac zleconych
- zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających
- współpraca z pracownikami innych działów w organizacji
- współpraca z innymi specjalistami w przypadku poważnych awarii

 
Od kandydatów oczekujemy:
- doświadczenia zawodowego w opisanym powyżej zakresie, mile widziane uprawnienia techniczne
- prawo jazdy kat. B
- dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do pracy fizycznej
- umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a także bycia dyspozycyjnym, spostrzegawczym, solidnym, zdyscyplinowanym, odpornym na warunki środowiska pracy, a także umieć pracować w zespole.
- kreatywności, dyspozycyjności, samodzielność oraz elastyczności w zakresie działań.
- otwartości na osoby wykluczone, szczególnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej;

Miejscem pracy konserwatora będzie dany obiekt lub praca na zewnątrz. Praca wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Praca jest samodzielna, tylko pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika.

 Ze swojej strony oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę
- możliwość wykonywania pracy w ramach równoważnego lub zadaniowego czasu pracy
- miejsce zatrudnienia w Krakowie
- połączenie pracy z realizacją misji polegającej na udzielaniu pomocy osobom ubogim i potrzebującym
- pracę w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Pracownika Konserwatora”) na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca Konserwatora”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Szukamy osoby, która identyfikuje się z misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i wyraża poszanowanie dla drugiego człowieka.

DOŁĄCZ DO NAS I POMAGAJ KAŻDEGO DNIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM!

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazanie nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 lipca 2019. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące - mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

{Play}

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl