Dobro bez granic

Dobro bez granic

Czy wiesz, że od samego początku istnienia Dzieła świadczona pomoc dociera daleko poza granice Krakowa, a nawet Małopolski? We współpracy z placówkami kapucyńskimi realizowane są projekty pomocowe w wielu miastach Polski i za granicą, m.in w Pile, Wrocławiu, Gdańsku, Kielcach, Bytomiu, a nawet na Litwie i Ukrainie! Dzięki naszym Darczyńcom udało się zrealizować już ponad 100 różnych inicjatyw charytatywnych, które mają służyć osobom ubogim oraz dzieciom i młodzieży. W Dziele wierzymy, że dobro nie ma granic!

W 2019 roku we współpracy z parafiami kapucyńskimi w prowincji krakowskiej zostało zrealizowanych 18 projektów charytatywnych. W tym roku pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią prowadzonych jest 13 inicjatyw w lokalnych społecznościach. Jednym z nich jest "Kuchnia św. Antoniego", która powstała w 2017 roku przy Parafii św. Mikołaja w Kamieńskiem na Ukrainie. Przez sześć dni w tygodniu wolontariusze wydają około 45 ciepłych posiłków, podstawowe lekarstwa oraz udzielają pomocy medycznej tym, którzy tego potrzebują. Działania te są odpowiedzią na problem skrajnego ubóstwa, z którym borykają się tamtejsi mieszkańcy. Wydawana zupa dla wielu z nich jest często jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Pomoc adresowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych, dotkniętych chorobą bądź niepełnosprawnością, a także członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży. Okazywana przez parafian pomoc osobom najuboższym jest gestem miłości i przywracaniem wiary w godność i wartość człowieka.

W latach 2005-2020 udało się zrealizować ponad 100 projektów charytatywnych, remontowych, kulturalnych, mających na uwadze osoby ubogie oraz dzieci i młodzież, w tym m.in.:  

  • fundusz stypendialny dla dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin z Nowej Soli, Krosna oraz Wrocławia  
  • działalność świetlicy formacyjno-edukacyjnej w Bytomiu  
  • wiele inicjatyw dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych i zainfekowanych wirusem HIV na Ukrainie  
  • modernizacja kuchni dla ubogich w Wołczynie  
  • suchy prowiant dla ubogich w Gdańsku  
  • wakacyjne wyjazdy wypoczynkowo-formacyjne dla dzieci i młodzieży spotykających się przy placówkach kapucyńskich  
  • Szkoła Formacji Chrześcijańskiej dla młodzieży i dorosłych ze Stalowej Woli, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej  
  • warsztaty muzyczne dla młodzieży z Krosna  
  • Apteka Nadziei – projekt na rzecz osób chorych i solidarności międzypokoleniowej w rodzinie realizowany we Wrocławiu.

Możesz wesprzeć realizację tych projektów, przekazując darowiznę.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl