Mieszkanie – milowy krok w samodzielność

Mieszkanie – milowy krok w samodzielność

Nie da się tego powiedzieć, co to jest mieszkanie. Jeszcze to do mnie nie dotarło, może dopiero dotrze, ale gdzie bym nie był… zawsze wracam do mieszkania z wielkim zadowoleniem…­­– opowiada pan Wojciech.

Pan Wojciech jeszcze niedawno nie miał dachu nad głową, a dziś cieszy się z własnego domu. Dla tych, którzy po latach tułaczki nabrali wystarczająco sił, by spróbować „życia u siebie”, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi mieszkania wspierane i chronione.

Gdy w 2009 r. w Dziele zrodził się pomysł uruchomienia mieszkań wspieranych, krakowskie mieszkania chronione prowadzone przez inne instytucje działały już od wielu lat, ale były przeznaczone jedynie dla bezdomnych mężczyzn. Kobiety oraz rodziny z dziećmi mogły korzystać z domów samotnych matek, schronisk, przytulisk oraz noclegowni – osobnych dla panów i pań. Aby ułatwić bezdomnym kobietom i rodzinom odkrywanie domu na nowo oraz możliwość wspólnego zamieszkania, w 2012 r. do użytku pięciu pań oddano dwa pierwsze lokale wspierane.

W 2016 r. Gmina Miejska Kraków na 3,5 roku powierzyła Dziełu, które z powodzeniem prowadzi swój projekt mieszkań wspieranych, trzy mieszkania chronione dla bezdomnych mężczyzn. Różnica między Dziełowymi mieszkaniami wspieranymi i chronionymi jest formalna, a ich mieszkańcy, wychodząc na „życiową prostą”, otrzymują dokładnie takie same wsparcie zespołu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio: pracownika socjalnego, psychoterapeuty i doradcy zawodowego, a, jeśli to konieczne – także prawnika.


                                        
   

LOGICZNY PLAN

Bezdomność to złożony problem, na który składa się wiele dramatycznych zdarzeń. Dziełowo specjaliści pomagają podopiecznym w zmierzeniu się z przeszłością oraz poukładaniu życia na nowo. Chociaż każda osoba, która straciła dom, pragnie go odzyskać, to taka zmiana wiąże się z dużym lękiem: „czy sobie poradzę?”, „czy nie zawiodę?”. Dlatego każdy z lokatorów wspólnie z pracownikiem socjalnym opracowuje Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, dostosowany do osobistych możliwości każdego z mieszkańców. Określa się w nim kolejne kroki, mające pomóc w zmianie sytuacji życiowej oraz przewidywany czas pobytu w mieszkaniu wspieranym.

W ramach tzw. treningów społecznych mieszkańcy lokali wspieranych i chronionych uczą się umiejętności niezbędnych w prowadzeniu własnego domu, m.in. planowania wydatków. Żyjąc „na ulicy” łatwo zapomnieć, jakie są koszty „życia na swoim”, dlatego nabycie lub przypomnienie sobie takich praktycznych umiejętności jest niezbędne, gdy straciło się dom. Dodatkowa forma wsparcia przeznaczona jest dla rodziców przebywających w mieszkaniach wspieranych – Dzieło prowadzi warsztaty, podczas których uczą się wyrażania emocji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Pomoc Dzieła nie kończy się w momencie wypełnienia wszystkich punktów Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Gdy zbliża się czas opuszczenia mieszkania wspieranego lub chronionego, pracownik socjalny pomaga w poszukiwaniu nowego lokum, do którego można się przeprowadzić, by rozpocząć samodzielne życie. Remonty są finansowane z przeznaczonego właśnie na ten cel funduszu, zasilanego z ofiar darczyńców Dzieła. 

DO SAMODZIELNOŚCI

W czerwcu 2015 r. otrzymałem klucze do mieszkania i mogłem rozpocząć remont… Pracownik socjalny Dzieła wskazał, gdzie mogę wystąpić o pomoc. Prowadził mnie. Pomagał mi napisać potrzebne wnioski – wspomina pan Wojciech, który drogę do własnego domu ma już za sobą. W mieszkaniu wymieniana była cała elektryka, hydraulika, wstawione ogrzewanie akumulacyjne, zrobiona od nowa podłoga… Z początku nie wiedziałem, co robić i gdzie się ruszać. Pan Cezary, pracownik Dzieła, pozwolił mi samodzielnie podejmować decyzje, ale zawsze był w kontakcie. Dzwonił, przychodził, doradzał. Wziął mnie do samochodu i w sklepach budowalnych wybieraliśmy różne rzeczy.

Startując samodzielnie w życie, często pojawiają się nieprzewidziane trudności – utrata pracy, problemy techniczne w mieszkaniu jak choćby usterki, zbyt wysokie rachunki… Dzieło nikogo nie zostawia samemu sobie. Dzieło pomaga mi ciągle: remont, dopłata na dojazdy do pracy, dopłata do czynszu, leki i półroczny abonament na bardzo dobre obiady w Kuchni Społecznej Siostry Samueli. – wylicza pan Wojciech.

Gdy osoba bezdomna opuszcza placówkę pomocową, pojawia się jeszcze jeden poważny problem: samotność i związana z nią bezradność. Dlatego tak długo, jak podopieczny tego potrzebuje, może uczestniczyć w Dziełowych grupach wsparcia: Przystanku Praca, Klubie Filmowo-Warsztatowym „Loretanin” czy Zielonej Mili.

TO DZIAŁA!

Dzieło prowadzi 4 mieszkania wspierane, w których obecnie przebywa 10 osób dorosłych i 6 dzieci oraz 3 mieszkania chronione udostępnione Dziełu przez Gminę Miejską Kraków, które zamieszkuje w tej chwili 15 panów.

Lata doświadczeń pokazują, że ta mieszkaniowa forma pomocy przynosi wymierne efekty. Do końca listopada 2015 r. tylko z mieszkań wspieranych skorzystało łącznie 31 osób dorosłych i 18 dzieci. Usamodzielniły się 23 osoby.

Wszechstronne wsparcie na ostatnim etapie drogi do samodzielności jest dla osób bezdomnych kluczowe. Staramy się rozwijać nie tylko te formy pomocy, których już udzielamy, ale też odważnie patrzeć w przyszłość, by podejmować kroki najlepiej odpowiadające potrzebom tych, którym towarzyszymy.


 Poniższe projekty są współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków:
  • „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. os. Centrum D, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019r.
  • „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. os. Zielone, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019r.
  • „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. ul. Rostworowskiego, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 16 grudnia 2015 do 30 czerwca 2019r.

     

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl