Konferencja „Stygmaty współczesności”

Konferencja „Stygmaty współczesności”

O bezdomności, wymuszonej prostytucji, uchodźctwie i pozbawieniu wolności rozmawialiśmy 17 listopada podczas konferencji „Stygmaty współczesności”. Konferencja była dla nas zwieńczeniem obchodów Roku Jubileuszowego św. Ojca Pio i wpisywała się w krakowskie obchody 2. Światowego Dnia Ubogich.

Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników, m.in. przedstawicieli środowisk akademickich i organizacji pomocowych. – Obliczom stygmatyzacji społecznej Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przygląda się przez blisko 15 lat pracy z osobami bez domu. Nasze doświadczenie obecności w ich życiu, bycia z nimi w codziennych troskach i radościach w drodze do nowego domu, nauczyło nas pokory – mówiła we wstępie Jolanta Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Dzieła Pomocy.

Konferencja podzielona była na dwie części. Podczas pierwszej zatrzymaliśmy się na problemie stygmatyzacji od strony teologicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej. Br. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap pokazał, jak różne bywają spotkania ze współczesnymi stygmatykami. Z jednej strony przywołał liczne spotkania tłumów wiernych ze św. Ojcem Pio, który przez 50 lat swojego życia nosił stygmaty, czyli widzialne znaki męki Chrystusa na swoim ciele, a z drugiej codzienne spotkania z ubogimi i bezdomnymi, których unikamy. - Stygmatyzacja jest tą siłą, która niszczy więzi społeczne od środka – mówiła w wykładzie „Stygmatyzacja społeczna w świetle zasad życia społecznego” dr Magdalena Kosche. -  Przełamywanie stereotypów to wyjście zza bariery dystansu, aby człowiek na nowo budował relacje – podsumowała. Ponadto gośćmi pierwszego panelu byli br. dr Piotr Kwiatek OFMCap oraz dr Monika Oliwa Ciesielska, prof. UAM.

Druga część była przestrzenią wypowiedzi prelegentów pracujących na co dzień z osobami stygmatyzowanymi. Historie osób odbywających karę więzienia oraz tych, które już zakończyły swoje wyroki, przytoczył Marek Łagodziński z Fundacji Sławek. – Naszym zadaniem jest, by osoby, które są już wolne, mogły poczuć radość i przyjemność z tego, że mogą uczciwie zarobić na swoje życie – podkreślił mówca. Tematem godności osoby ludzkiej zajęła się s. Katarzyna Kmieć, która na co dzień w Misji Małgorzata pracuje z osobami prostytuującymi się. Oficjalnej definicji prostytucji, rozumianej jako „oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób, w celu ich zaspokojenia seksualnego, otrzymując za to wynagrodzenie materialne” przeciwstawiła swoje doświadczenia. – Prostytucja jest nie tyle handlem ciałem, co handlem godnością – podkreśliła. O sytuacji, w jakiej znajdują się osoby ze statusem uchodźcy i migranci w Polsce, mówił dr Adam Bulandra, wiceprezes Stowarzyszenia Interkulturalni PL. O osobach bezdomnych mówił br. Tomasz Duszyc OFMCap z Dzieła Pomocy.

- Problem stygmatyzacji społecznej nie jest tylko pojęciem z dziedziny socjologii, jest realnym problemem, z którym każdy z nas styka się na co dzień. Dlatego, myślę, zainteresowanie naszą konferencją było tak duże, a uczestnicy reprezentowali nie tylko organizacje i instytucje pomocowe oraz uczelnie, ale przyszli również z własnej ciekawości i chęci szerszego zgłębienia tematu – podsumowuje Joanna Śpiewla, koordynator konferencji. - Mam nadzieję, że dzięki ciekawym wystąpieniom prelegentów oraz toczonym dyskusjom każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu coś z niego wyniosła i że to „coś” przełoży się na poprawę sytuacji współcześnie stygmatyzowanych w naszym społeczeństwie – dodaje.

Wydarzenie zakończyła Msza Święta w intencji osób stygmatyzowanych w dzisiejszym świecie, którą celebrował br. Tomasz Żak OFMCap, Minister Prowincjalny.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za wygłoszone referaty, Państwu Markowi i Magdalenie Kitom za prowadzenie wydarzenia, wolontariuszom za nieocenioną pomoc, a wszystkim uczestnikom za przybycie. Szczególne podziękowania kierujemy do Kuchni Społecznej s. Samueli i sióstr felicjanek za pyszne ciasta i obiady, Manufakturze Kapucynów za wspaniałą kawę, a Wspólnocie Emaus za użyczenie tak wyjątkowych mebli.

zdjęcia: Katarzyna Rokosz, Paulina Stępień

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl