Poszukujemy TRENERA PRACY

Poszukujemy TRENERA PRACY

Poszukujemy osoby, która pomoże realizować misję Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Dziale Aktywizacji Zawodowej.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie wykonywanie poniższego zakresu zadań, który wynika z potrzeb naszych podopiecznych oraz realizowanych przez naszą organizację projektów.
Zakres działań pracownika będzie obejmował:

 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z podopiecznymi
 • Organizowanie i nadzorowanie wykonywanych prac w ramach zajęć zawodowych
 • Towarzyszenie uczestnikom podczas realizacji zajęć oraz udzielanie wskazówek podczas wykonywania powierzonych zadań
 • Możliwość udziału w kreowaniu nowych przestrzeni aktywizacji zawodowej dla osób bezdomnych
 • Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami celem pozyskiwania ofert pracy lub pozyskiwanie zleceń dla podopiecznych.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie:

 • Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, preferowane wyższe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi lub wykluczonymi społecznie
 • Umiejętność nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, komunikatywność i otwartość
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, kreatywność
 • Prawo jazdy kat. B.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość wykonywania pracy w ramach zadaniowego czasu pracy
 • Wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
 • Miejsce zatrudnienia w Krakowie
 • Pracę w życzliwym i kreatywnym zespole interdyscyplinarnym
 • Zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy.


Szukamy osób z pasją do tworzenia nowej przestrzeni dla podopiecznych, otwartych na budowanie relacji z drugim człowiekiem.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV (wraz ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko Trenera pracy”) na adres: daz(na)dzielopomocy.pl z dopiskiem „ Praca w Dziale Aktywizacji Zawodowej”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.

4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazanie nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowaniem.

7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące: mail: agnieszka.koziol(na)dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl