Rekrutujemy…

Rekrutujemy…

Myślisz o pracy w Dziele Pomocy św. Ojca Pio? Lubisz kontakt z drugim człowiekiem i chciałbyś się w nim spełniać zawodowo? Aplikuj na stanowisko pracownika Działu Kontaktu z Darczyńcami i Mediami.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • opieka i utrzymanie relacji z darczyńcami organizacji
 • dbałość o bieżące i dokładne uzupełnianie bazy danych darczyńców
 • przygotowanie i realizacja wysyłek masowych
 • przygotowanie i realizacja bieżących akcji, kampanii i wydarzeń

Od kandydatów oczekujemy:

 • koordynacji wielu zadań w jednym czasie
 • otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń
 • dokładności, cierpliwości oraz elastyczności w zakresie zlecanych zadań
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego w piśmie i w mowie
 • umiejętności szybkiego uczenia się
 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia do wykonywanych zadań
 • zrozumienia wobec osób w trudnej sytuacji społecznej, poszanowania ich godności oraz empatycznego podejścia do ich potrzeb
 • mile widziane doświadczenie w zakresie PR-u, marketingu, fundraisingu, dziennikarstwa, komunikacji, reklamy, tworzeniu bazy danych

Ze swojej strony oferujemy:

 • miejsce zatrudnienia w Krakowie
 •  umowę o pracę
 • pracę w stabilnej organizacji i przyjaznej atmosferze
 • rozwój i możliwość realizacji własnych pomysłów
 • udział w rozwoju sektora pozarządowego
 • wsparcie merytoryczne i rozwój zawodowy
 • pracę w życzliwym i kreatywnym zespole
 • zaplecze techniczne i lokalowe niezbędne do wykonywania pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika Działu Kontaktu z Darczyńcami i Mediami) na adres: jolanta.kaczmarczyk@dzielopomocy.pl z dopiskiem „Praca w Dziale Kontaktu z Darczyńcami i Mediami”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór otwarty.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą 31-114 Kraków ul. Loretańska 11.
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 917 z późn. zm). Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę, którą Pan/Pani wyraża przesyłając je i ich niepodanie nie ma wpływu na rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora rozumiany jako potrzeba rekrutacji pracownika o pożądanych kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), a w przypadku niektórych danych Pana/Pani dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W przypadku podania szczególnych kategorii danych (wizerunek, dane biometryczne) dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a-b RODO.
4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), praw wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazane przez Pana/Pani dane będą wykorzystane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym i ich przekazanie nie wiąże się z automatycznym podjęciem decyzji, jak również profilowania.
7. Informujemy, że dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania rekrutacyjnego objętego ogłoszeniem, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019. Może Pan/Pani wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
8. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio są następujące - mail: pomoc@dzielopomocy.pl, tel.: (12) 433 51 63.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl