Dziś – 14 kwietnia – przypada Dzień Ludzi Bezdomnych. Jest to dobra okazja do przełamania stereotypowego myślenia na temat osób bez domu. Dlatego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio właśnie na dziś zaplanowało przemarsz ulicami Krakowa z transparentami prezentującymi stereotypy i fakty na temat osób doświadczających bezdomności.

 

STEREOTYP I

„BEZDOMNOŚĆ TO MARGINALNY PROBLEM” – tak myślą niektórzy z nas i tym usprawiedliwiają brak swojego działania. Skoro to tylko niewielka grupa ludzi to pomoże im miasto i organizacje pozarządowe.

Według najnowszych badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce przebywa 33 408 osób bezdomnych. Najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwie mazowieckim (4 785 osób), śląskim (4 782 osoby) i pomorskim (3 319 osób). W Krakowie tych osób bez domu jest około 2000.

STEREOTYP II

„BEZDOMNI ŻYJĄ WYŁĄCZNIE NA ULICY”.  Kiedy myślimy o bezdomności wyobrażamy sobie głównie osoby przebywające w przestrzeni ulicznej czy innych miejscach niemieszkalnych – altany, piwnice, działki… Są to najczęściej osoby zaniedbane. Ale warto również pamiętać, że osoby bezdomne to także te, które korzystają ze wsparcia placówek pomocowych i tymczasowego schronienia. Schroniska, noclegownie, domy samotnej matki to tylko niektóre z miejsc, w których udzielana jest pomoc ponad 80% osób doświadczających bezdomności.

Dlaczego warto o tym wiedzieć? Żeby myśląc m.in.: o podopiecznych Dzieła Pomocy pamiętać, że ludzi bez domu często mijamy na ulicy i nawet nie przypuszczamy, że mierzą się z tak wielkim problemem – często są to osoby zadbane, starannie ubrane, idące do pracy czy na różnorakie zajęcia w Dziele Pomocy św. Ojca Pio.

STEREOTYP III

„BEZDOMNOŚĆ DOTYKA WYŁĄCZNIE MĘŻCZYZN”. Rzeczywiście, spośród ponad 33 tysięcy osób doświadczających bezdomności w Polsce, 83,5% stanowią mężczyźni (27 911 osób). W Dziele Pomocy św. Ojca Pio wiemy jednak, że wśród osób bez domu są także kobiety. Dla pań korzystających m.in. z łaźni czy garderoby staram się zawsze mieć odpowiednie kosmetyki i ubrania przekazane przez naszych darczyńców. Dla bezdomnych kobiet prowadzimy również mieszkania wspierane.

STEREOTYP IV

„BEZDOMNI TO ALKOHOLICY I NARKOMANI”. Uzależnienie może być jednym z powodów bezdomności, ale nie jedynym. Ze wsparcia Dzieła korzystało ponad 2000 osób. Okazuje się, że większość z nich znalazła się na ulicy nie przez alkohol, a przez eksmisję czy konflikty rodzinne…

STEREOTYP V

„BEZDOMNI SĄ NIEWYKSZTAŁCENI” – to kolejne stwierdzenie dalekie od prawdy, bo, jak wskazują badania, bezdomność dotyka także osób z wykształceniem średnim, a nawet wyższym. Przez lata w Dziele pomogliśmy się usamodzielnić między innymi księgowej, programiście czy nauczycielowi, którzy również doświadczali bezdomności.

Badania MRPiPS wykazały, ze spośród 33 408 osób bezdomnych 10 034 miało ukończona szkołę podstawową, 1146 gimnazjum, 13 388 miało wykształcenie zawodowe, 5175 – średnie, a 663 wykształcenie wyższe!

STEREOTYP VI

„BEZDOMNI NIE PRACUJĄ” – i tę fałszywą opinię weryfikuje codzienność w Dziele Pomocy. Dział aktywizacji zawodowej prowadzi indywidualne konsultacje. Punkt poszukiwania pracy umożliwia samodzielne przeszukiwanie ofert zatrudnienia. Wiele osób bezdomnych ma prace, ale niestety sezonową i niskopłatną, stąd podejmujemy ciągłe starania aby poprawić ten stan.

Więcej w temacie:

-> wydarzenia 14 kwietnia

-> wystawa „Zobacz kogoś więcej niż tylko bezdomnego” 

-> wydarzenie na portalu facebook 

-> akcja Niestygmatycy.pl

Aktualności

Prowadzeni przez Ojca Pio

Bieżący rok, a szczególnie najbliższy weekend, to wyjątkowy czas dla wszystkich czcicieli Ojca Pio, w tym osób bezdomnych. 20 września będziemy obchodzić jubileusz stulecia stygmatyzacji, zaś 23 września przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci świętego Kapucyna.

Czytaj więcej »